Monday, February 1, 2010

Wifi @ SMK Tun Mutahir


Noticed that here got Wifi... Updated sekolah zaman sekarang... Senang guru-guru nak membudayakan ICT...

- Posted using BlogPress from my iPhone

Thursday, January 14, 2010


Tomorrow is going to be our final paper....Good Luck!

- Posted using BlogPress from my iPhone

Tuesday, January 12, 2010

Selamat Menjawab Exam KT 13/01/10 @ DTAS

Friday, January 8, 2010

MINI KOLOKIUM

Pada 9hb & 10hb Januari akan diadakan pembentangan kajian tindakan bertempat di Dewan Budiman, UKM


Kumpulan kami akan membentang pada sesi kedua pada 9hb (5.30-7.00pm) dan merupakan kumpulan pembentang yang ke-8. Hopefully semua berjalan dengan lancar. AminAnyway all the best to all of our friends for this presentation.
Good Luck !!!

Thursday, December 17, 2009

TUGASAN KELAS : PELAPORAN KAJIAN TINDAKAN

PELAPORAN KAJIAN TINDAKAN

Dalam menulis laporan kajian tindakan terdapat pelbagai cara, gaya dan pendekatan yang dilakukan oleh penyelidik. Kepelbagaian ini bergantung kepada kajian penyelidik, sampel yang disasarkan, pendekatan kajian yang digunakan serta tujuan kajian. Terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diberi perhatian sebelum memulakan penulisan laporan.

Biasanya semua laporan membincangkan tentang bentuk permasalahan kajian, cara dan prosedur kajian dijalankan (metadologi) serta dapatan kajian. Bahagian dapatan kajian biasanya menjelaskan tentang dapatan yang diperolehi daripada data yang dianalisis. Ia merupakan hasil kajian di mana pengkaji belajar serta memahami fenomena yang dikaji.

JURNAL : PENGUMPULAN DATA DAN PENGANALISISAN DATA

Levels of Reflection In Action Research. An Overview and An Assessment Tool
By :
Mervat Abou Baker El-Dib
Pengumpulan Data
Pengumpulan data dibuat melalui beberapa cara iaitu:
  • Temubual pensyarah dan pelajar
  • Tinjauan semasa menyelia pelajar
  • Catatan pensyarah semasa menyelia pelajar

Penganalisisan Data

Pengkaji meneliti data secara menyeluruh dan menetapkan data mengikut kategori penilaian yang dikehendaki. Kaedah yang digunakan berfokus kepada pemikiran reflektif. Penilaian yang dilakukan tidak mengenakan sebarang keperluan tambahan semasa kajian dijalankan. Ini bermakna semasa data dikumpul kategori yang telah ditetapkan pada peringkat awal untuk tujuan penilaian adalah sama tiada sebarang tambahan dibuat untuk mengkategorikan penilaian.