Saturday, December 5, 2009

AKTIVITI 13 - TUGASAN 4 MINI KTTEORI-TEORI, STRATEGI, KAEDAH YANG BOLEH DIADAPTASI BAGI SETIAP MASALAH

KAEDAH PERMAINAN

Definisi
Strategi main sambil belajar adalah aktiviti yang dijalankan secara spontan yang membawa kepada pembelajaran. Main merupakan ekspresi kendiri yang kreatif dan perkembangannya paling jelas pada peringkat kanak-kanak. Melalui kaedah ini pelajar akan mencari pengetahuan dengan keadah permainan.

Ciri-ciri
  • Antara jenis-jenis permainan dalam pengajaran dan pembelajaran ialah manupulatif, fizikal dan permainan bahasa.


  • Permainan manipulatif termasuk teka-teki, jadual bernombor, domino, catur dan congak.


  • Permainan fizikal dalam pendidikan jasmani dimana daya fizikal digunakan dalam pergerakan, kordinasi, kecekapan dan kemahiran fizikal.


  • Permainan bahasa dimana aktiviti bahasa mengandungi unsur bermain dengan menggunakan bahan dan daya kreativiti pelajar untuk mewujudkan suasana belajar yang menyeronokkan dan bermakna.
Kebaikan
  • Merangsang motivasi belajar kesan daripada keseronokkan bermain.


  • Mengembangkan daya imaginasi untuk membantu pelajar menyelesaikan masalah.

KERANGKA KONSEPTUAL0 comments :